Doordewijkersbijdrage

Doordewijkersbijdrage

DoorDeWijks is een stichting die op verschillende manieren ondersteuning  biedt aan wijkbewoners om zich met hun diensten aan hun omgeving aan te bieden. Dat betreft in de eerste plaats het “merk” DoorDeWijks, waarvoor op verschillende manieren en plaatsen reclame wordt gemaakt. Een aantal andere faciliteiten komt hieronder aan de orde.

Om hiervan gebruik te maken betaalt een doordewijker per maand € 12,- aan de stichting. Ook dient een doordewijker vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren, die ook voor eigen rekening is.

Wat biedt DoorDeWijks?

Promotiemateriaal

Om zoveel mogelijk naamsbekendheid te krijgen, is er veel promotiemateriaal beschikbaar, alles gedrukt in de huisstijl. Er zijn algemene flyers, persoonlijke flyers, visitekaartjes, stickers, posters, ons krantje “Het Doordewijkertje”, eigen webpagina op onze website, etc.

Verwijzingen

DoorDeWijks heeft al veel voorwerk gedaan. Behalve persberichten naar de lokale pers, zijn we op afspraak langsgegaan bij verwijzende instanties in de wijk. Op deze manier kunnen huisartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, etc hun klanten wijzen op de mogelijkheden van DoorDeWijks.

Webpagina

Iedere doordewijker krijgt een eigen profielpagina op de website. Wij werken aan een matching systeem, waarop klanten een goede match kunnen vinden. Tot dan kan er door de klanten op postcode en talenten worden gezocht en zal de coördinator koppelingen verzorgen.

Informatiemap

Als doordewijker ontvang je een uitgebreide informatiemap, waarin alle benodigde formulieren, informatie, folders, huisregels, etc. te vinden zijn. Ook de klanten zullen een informatiemap krijgen, zodat alle regels voor iedereen duidelijk zijn. Zoals het vaste uurloon van € 12,- per uur (overeenkomend met het minimumloon, zelf te factureren aan de klant).

Begeleiding

Bij vragen en problemen kun je altijd terecht bij de coördinator. Naast bereikbaarheid per telefoon en email houdt  de coördinator een inloopspreekuur, waar je met je vragen terecht kunt. Ook je klanten zijn welkom om zaken te overleggen, nadere informatie te vragen of even een praatje te maken met de coördinator.

Bijeenkomsten

Met regelmaat zullen doordewijkers worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, die zowel informatief als informeel zullen zijn. Zo wordt er maandelijks een workshop verzorgd over een voor doordewijkers interessant thema.

Ook klanten zijn vaak welkom op bijeenkomsten en kunnen het DoorDeWijks-gevoel delen.