Informatie ochtenden

BELANGSTELLING OM DOORDEWIJKER TE WORDEN?
Kom praten met onze coördinator!

De gebruikelijke informatie-ochtenden voor iedereen die belangstelling heeft om doordewijker te worden hebben we voorlopig vervangen door een individuele ontvangst.
Daarbij kan veilige afstand gehouden worden.
Wel zijn we daarin nog aangewezen op onze beperkte openstelling op dinsdagochtenden van 10 tot 12 uur.

Wie als doordewijker buurtgenoten wil gaan helpen en daarover geïnformeerd wil worden, is dus hartelijk welkom.
Mail, app of bel dan even voor een afspraak naar: coordinator@doordewijks.nl of 06 10 86 72 25.