Geschiedenis

Suzanne Rietveld is de oprichtster en voorzitter van DoorDeWijks.

Het begon allemaal op een regenachtige dag in het voorjaar van 2010. Ik had mijn hulp aangeboden aan de buurvrouw, die net van haar 3e kindje was bevallen. Zij is nooit op mijn aanbod ingegaan. Ik bedacht me toen dat ik mij (en anderen met mij) toch wel nuttig kon maken in de wijk. Natuurlijk kon ik me gaan inzetten als vrijwilliger, maar een extra inkomen zou alles toch wat makkelijker maken. Ik heb veel talenten, ben sociaal, heb organisatie-talent, weet alles over tuinieren, kan naaien etc etc. Die talenten kon ik toch wel aan anderen gaan verkopen? Eigenlijk moet iedereen die mogelijkheid kunnen krijgen. Op dat moment heb ik het idee voor DoorDeWijks (inclusief de naam) ingediend bij Rotterdam Idee.

Ik werd al snel benaderd dat ze de aanvraag binnen hadden maar er in eerste instantie niet zoveel mee konden. Het was weer eens wat anders dan het opfleuren van de straat, dacht ik al. Na de zomer van 2010 werd er weer contact opgenomen of ze me nog verder konden helpen. Ja, ik stond nog wel achter mijn idee en wilde nog wel kijken hoe ik hiermee geholpen kon worden. Ik werd verwezen naar het SBAW, die mij vanaf september 2010 tot op heden hebben begeleid in het oprichten van de stichting. De opstartkosten werden betaald uit een van de potjes van Opzoomer Mee en het geld is zeer wijs besteed aan het ontwikkelen van het logo, de folder, de website, marktonderzoek en het ontwikkelen en printen van het bedrijfsplan etc.
DoorDeWijks is (en blijft?) een burgerinitiatief, dat nu handen en voeten begint te krijgen. Als burger/ondernemer heb ik de belastingdienst bezocht, de accountant, de notaris, de jurist., de thuiszorg, de vrijwilligersorganisaties etc. Het was niet altijd even gemakkelijk om de moed bij elkaar te rapen. Bij alle bezoeken kreeg ik positieve reacties en daarop kan je dan weer een maandje verder

Zoals jullie kunnen lezen op deze vernieuwde website, is er al veel gebeurd en zijn we goed op weg. Het bestuur is erg positief over het project, dat als bewonersinitiatief is begonnen. Toen ik mijn idee indiende, wist ik niet dat het een jaar later helemaal in zou zijn om burgers het initiatief te geven. Een idee als DoorDeWijks krijg je dus als je de burger aan zet zet!

Suzanne is getrouwd en moeder van 4 kinderen. Twee studeren, twee op middelbare school in Rotterdam. Suzanne is een gediplomeerd secretaresse (MEAO) en tuinontwerpster. De opleiding tot garden designer is in Engeland gevolgd, waar Suzanne top-of-the-class afstudeerde (HBO-niveau). Daarna heeft zij een goedlopend bedrijf gehad als tuinontwerpster in Engeland, maar moest dit bedrijf overdragen om haar man te volgen op verdere reizen in het buitenland. In totaal heeft zij 15 jaar in het buitenland gewoond. Ook in Egypte is het Suzanne gelukt om een bedrijf op te richten voor een Egyptenaar in het bezorgen van standaard dozen groente en fruit aan de expat-community. Dit was een geheel nieuw concept en is binnen een jaar gerealiseerd. Suzanne heeft duidelijk bewezen dat zij op HBO niveau functioneert, zeer ondernemend is en bovendien creatief kan denken. Organisatorisch is zij zeer sterk. Het is haar tijdens de opstartperiode van DoorDeWijks gelukt om een groep van zo’n 80 contacten om zich heen te krijgen.

Voor het oprichten van een stichting was een bestuur nodig. Na een berichtje in de buurtkrant van het Kleiwegkwartier heeft Mieke Boer contact met mij opgenomen. Zij gaf aan dat zij graag actief deelneemt in het bestuur als secretaris. Zij komt uit de hoek van de inburgering en ziet in dat DoorDeWijks veel voor de wijken kan gaan betekenen.

Na het actief werven van meerdere leden, zijn wij enkele weken later in contact gekomen met Freek Heerema, beleidsadviseur bij Pameijer. Ook hij is enthousiast over het project en wil zich graag inzetten.

Een drietallig bestuur is voldoende om een stichting op te richten. Dit vond plaats op 30 juni 2011. Weer een volgende mijlpaal was bereikt.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor onze stichting. Er moet nog hard worden gewerkt aan werving en selectie en het voorbereiden van de campagne.
Bij mijn eerste bezoek aan de notaris, wist ik ook haar te overtuigen van ons idee! Zij gaf aan dat zij klanten heeft, die 45 euro per uur aan de thuiszorg betalen voor huishoudelijke hulp. Ook zag ze het wel zitten om samen met een doordewijker haar tuin eens onder handen te nemen.