DoorDeWijks-tarief naar 12 euro

Doordewijkers werken voor het minimumloon en dat wordt door de overheid ieder half jaar opnieuw vastgesteld (als regel: verhoogd). Vanwege die verhoging per 1 januari jl. hebben wij ons tarief per die datum ook moeten verhogen van 11 naar 12 euro per uur.
ddw verhoging 2019