DoorDeWijks-klanten kunnen buurtgenoten de bijstand uit helpen